20 kwietnia 2024

ludzie dobierają się na zasadzie podobieństw