23 lipca 2024

ludzie dobierają się na zasadzie podobieństw