Randka idealna dla niego

O rolach kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie napisano niejedną książkę. Są to tematy roztrząsane na wszystkie, nie zawsze poważne sposoby. Często dyskusja przybiera wręcz karykaturalne formy, kiedy Panie chcą […]

Tags: