Dynamika związku

Miłość to najważniejsza lub co najmniej jedna z najważniejszych płaszczyzn życia każdego człowieka. Trudno się zatem dziwić, że została bardzo dokładnie prześwietlona przez naukowców i badaczy z każdej dziedziny wiedzy. Chociaż mówi się, że jeśli jakiemuś naukowcowi się nudzi, to zabiera się do tworzenia diagramu lub listy, warto jest zainteresować się schematem rozwoju związków, jaki niezależnie od siebie w bardzo podobnej formie zaprezentowało wielu specjalistów zajmujących się ogólnie rozumianą miłością.

Fazy związku

Według teorii psychologii każdy związek przechodzi poniższe fazy, chociaż oczywiście do bardziej lub mniej burzliwego zerwania znajomości może dojść na każdym etapie. Co więcej, wiele związków zatrzymuje się gdzieś po drodze i związek obumiera bez możliwości przeniesienia się na wyższy poziom.

  1. Zakochanie – zwane także zauroczeniem; jest to etap związku, w którym dominują hormony i partnerzy widzą się nawzajem przez różowe okulary; bywa on krótki i burzliwy;
  2. Etap romantyczny – charakterystyczny zwłaszcza dla osób stosunkowo młodych, kiedy cielesność odgrywa główna rolę w relacjach wewnątrz związku; alternatywnie, faza romantyczna może czasami ujawniać się w sposób marginalny lub pozornie nie występować wcale;
  3. Faza kompletna – charakteryzująca się pełnym partnerstwem z obu stron, złożonymi relacjami emocjonalnymi, aktywną fazą cielesną i wciąż podwyższonym zainteresowaniem wykazywanym przez oboje partnerów; fazę kompletną uznaje sięga związek idealny, chociaż wiele przelotnych znajomości kończy się na długo przed jego realizacją;
  4. Faza relacji przyjacielskich – z czasem aspekty romantyczne związku naturalnie ulegają ograniczeniu lub czasami całkowitemu zanikowi, ale nie dotyka to bliskości emocjonalnej i ogólnie rozumianego partnerstwa w życiu; jest to faza charakterystyczna dla dojrzałych małżeństw;
  5. Faza pustki – zanik więzi emocjonalnych prowadzi do faktycznej pustki związku, który staje się w większym stopniu wspólnym bytowaniem niż wspólnym życiem;
  6. Faza degeneracji – rozpad związku pustego jest prostym następstwem zaniku wszelkich pozytywnych relacji pomiędzy partnerami przy jednoczesnym ciągłym istnieniu zjawisk negatywnych wynikających z codziennych zderzeń.

Powyższa lista ma charakter uogólnienia i nie należy jej traktować jako mapy każdego związku.

Tags:

4 thoughts on “Dynamika związku

Dodaj komentarz