Bariera w postaci anonimowości, jaka istnieje w Internecie, to znakomita gwarancja naszego bezpieczeństwa, ale równocześnie mechanizm, który nie pozwala przejść na poziom znajomości powyżej określonego, twardego niczym beton szklanego sufitu.…
Więcej